ששת הימים 2 כפר סבא

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: קבוצת בכר
תחילת ביצוע: 2016
סיום ביצוע: 2019
מספר דירות קיימות : 20
מספר דירות נוספות: 15
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

ששת הימים 2 כפר סבא
בודק...