שיינקין 48 גבעתיים

השומר 8 גבעתיים

קומבינציה: הריסה ובניה חדשה
יזם: רותם שני
תחילת ביצוע: 2012
סיום ביצוע: 2014
מספר דירות קיימות: 3
סה"כ דירות חדשות: 28
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

שיינקין 48 גבעתיים
בודק...