שד' הילד 20 רמת גן

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: טוטאל אפגרייד בע"מ
תחילת ביצוע: 2019
סיום ביצוע: 2021
מספר דירות קיימות: 11
מספר דירות נוספות: 10
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

שד' הילד 20 רמת גן
בודק...