שאלות ותשובות

43

באופן רשמי, פרויקט ההתחדשות העירונית מתחיל מהגשת תוכנית הבניה לאישור הועדה המקומית או המחוזית וקבלת היתר בניה. אבל מבחינתנו, העבודה מתחילה הרבה לפני: מהבנת הצרכים של הדיירים במתחם או בבניין שבודקים אפשרויות לשדרג את תנאי המגורים שלהם ועד סיום תקופת הבדק (שנה לאחר האכלוס בדירות החדשות).

תמ"א 38 או בשמה המלא "תוכנית מתאר ארצית" הנה תוכנית ממשלתית לעידוד חיזוק הבניה בישראל. בפני הדיירים שמסכימים לתוכנית זו עומדות שתי אפשרויות:

תמ"א 38/1 – חיזוק בניין קיים עם תוספת של שתי קומות. בתמורה הדיירים הקיימים מקבלים חדר נוסף (ממ"ד) ומעלית. לעתים, תלוי

תמ"א 38/2 – הריסה של הבניין או הבניינים הקיימים והקמה במקומם בניין או בניינים חדשים לחלוטין.

מפקח מטעם הדיירים מלווה את הדיירים לאורך כל פרויקט ההתחדשות העירונית. נוכחות המפקח כבר משלבי הפרויקט הראשונים (בדיקות ההיתכנות, המפרט הטכני ובחירת היזם המתאים) מאפשרת הקפדה על בטיחות ואיכות העבודה לצד הכדאיות הכלכלית עבור כל אחד מהצדדים בפרויקט.

במהלך ביצוע הפרויקט מפקח הדיירים שומר על האינטרסים של הדיירים בשטח, בודק שעבודות הבניה מבוצעות לפי התכנון ותוך כדי הקפדה על הנהלים ושימוש בחומרים נכונים.  

כל הרכיבים, החומרים והמוצרים שהם חלק מהדירות החדשות ומהבניין החדש, כולל חומרי גלם, רמת החומרים ואופן ההתקנה שלהם. הרבה פעמים כדי לאפשר לדייר לעצב את הדירה החדשה על פי טעמו האישי, מפרט טכני מאפשר לדייר בחירה בין הספקים השונים, שווי ערך מבחינה כספית.

כתיבת מפרט טכני ראשונה מתבצעת על ידי המפקח מטעם הדיירים לאחר שהבין לעומק את הדרישות ואת הצרכים של הדיירים, תוך כדי שמירה על האיכות החומרים ובטיחות ההתקנה מצד אחד ועל הכדאיות הכלכלית מצד שני.

חשוב מאד שכתיבת המפרט הטכני הראשונה תיעשה עוד לפני בחירת היזם, כך תהיה אפשרות לנהל בצורה טובה יותר את המו"מ בין היזם לנציגות הדיירים ולשמור על זכויותיהם בלי להתפשר על איכות הבנייה.

עו"ד מטעם הדיירים זהו עוד גורם מקצוע השומר על זכויות הדיירים מבחינה משפטית. עו"ד ומפקח מטעם הדיירים משתפים פעולה לאורך כל הפרויקט וכך מספקים לדיירים מעטפת ליווי תומכת.

נציגות דיירים בפרויקט התחדשות עירונית נבחרת על ידי הדיירים עצמם ומוסמכת על ידם לייצג אותם מול הגורמים המקצועיים המעורבים בפרויקט (מפקח מטעם הדיירים, עו"ד מטעם הדיירים, היזם) והרשויות.

בחירת נציגות הדיירים נעשית עוד לפני תחילת הפרויקט. תפקיד הנציגות – לשמור על האינטרסים של הדיירים ולכן שיתוף הפעולה בין המפקח מטעם הדיירים לנציגות הדיירים הוא חשוב מאד והצלחת הפרויקט תלויה בו בהרבה מובנים.

חשוב לציין שלמרות העבודה השוטפת של המפקחים שלנו מול נציגות הדיירים, אנחנו זמינים לכל שאלה או בעיה גם לכל שאר הדיירים בפרויקט: אנחנו דוגלים בשקיפות התהליך ומאמינים שלכל אחד מהדיירים מגיע לקבל מענה ולזכות לשקט נפשי בכל שלב ושלב של פרויקט מורכב כל כך.

תקופת הבדק או שנת הבדק השלב המסכם של פרויקט ההתחדשות העירונית. תקופת הבדק מתחילה עם אכלוס הדירות החדשות. כשבמהלך תקופה זו המפקח מטעם הדיירים דואג לטפל מול היזם ו/או מול הקבלן המבצע בכל הליקויים שמתגלים בדירות או בשטחים משותפים.

חשוב לציין, שהמפקחים שלנו נוכחים באתר הבניה לאורך כל תקופת הבניה או חיזוק המבנה כדי שבמידת הצורך יוכלו לזהות ליקוי בזמן אמת או אף "להקדים את התרופה למכה". שיטת עבודה זו מצמצמת באופן משמעותי את כמות הליקויים המתגלים אחרי האכלוס.

בודק...