רחובות הנהר 4 רמת גן

תמ"א הריסה ובניה מחדש 38/2
יזם: גאיא נדל"ן למגורים בע"מ
תחילת ביצוע: 2016
סיום ביצוע: 2019
מספר דירות קיימות: 6
מספר דירות נוספות: 9
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

רחובות הנהר 4 רמת גן
בודק...