קריניצי 27 רמת גן

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: י.ח. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ
תחילת ביצוע: 2015
סיום ביצוע: 2019
מספר דירות קיימות: 9
מספר דירות נוספות: 8
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

קריניצי 27 רמת גן
בודק...