קפלן 49 פתח תקוה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: מטרופוליס יזמות אורבנית בע"מ
תחילת ביצוע: 2016
סיום ביצוע: 2018
מספר דירות קיימות: 16
מספר דירות נוספות: 13
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

קפלן 49 פתח תקוה
בודק...