קיטרוני 1 פתח תקוה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: סיגנל חברה לבניין והנדסה בע"מ
תחילת ביצוע: 2015
סיום ביצוע: 2016
מספר דירות קיימות: 16
מספר דירות נוספות: 10
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

קיטרוני 1 פתח תקוה
בודק...