צ.ה.ל 111-113-115 קרית אונו

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: אשדר חברה לבניה בע"מ
תחילת ביצוע: 2014
סיום ביצוע: 2016
מספר דירות קיימות: 24
מספר דירות נוספות: 14
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

צ.ה.ל 111-113-115 קרית אונו
בודק...