צידון 4 תל אביב

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: שינבר בע"מ
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע: 2020
מספר דירות קיימות: 8
מספר דירות נוספות: 3
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

צידון 4 תל אביב
בודק...