פני הגבעה 27 רמת גן

תמ"א הריסה ובניה מחדש 38/2
יזם: קרן בית וגג בע"מ
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע: 2021
מספר דירות קיימות: 9
מספר דירות נוספות: 17
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

פני הגבעה 27 רמת גן
בודק...