פוחס 7-9 פתח תקוה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: רייק גרופ
תחילת ביצוע: 2016
סיום ביצוע: 2019
מספר דירות קיימות: 16 בכל בנין
מספר דירות נוספות: 12 בכל בנין
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

פוחס 7-9 פתח תקוה
בודק...