סמטת אביבים 6 כפר סבא

תוספת מרפסות ושיפוץ הבניין
יזם: דיירי הבניין
תחילת ביצוע 2012
סיום ביצוע 2013
סה"כ דירות בפרוייקט 32
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

סמטת אביבים 6 כפר סבא
בודק...