מתחם דליה גבעתיים

מתחם פינוי בינוי
יזם: צ.פ. ייזום ובינוי
מספר דירות בעלים: 28

שלב: תכנון ובקשה להיתר

פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

מתחם דליה גבעתיים
בודק...