מודליאני 10, תל אביב

תמ"א הריסה ובניה
יזם: אנשי העיר
בביצוע
פיקוח וליווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

מודליאני 10 תל אביב
בודק...