לאן 10 רמת גן

תמ"א הריסה ובניה מחדש 38/2
יזם: איתנים בע"מ
תחילת ביצוע: 2016
סיום ביצוע: 2019
מספר דירות קיימות: 5
מספר דירות נוספות: 13
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

לאן 10 רמת גן
בודק...