טשרניחובסקי 10 הרצליה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: קרקע יציבה
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע: 2021
מספר דירות קיימות: 9
מספר דירות נוספות: 8
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

טשרניחובסקי 10 הרצליה
בודק...