ויצמן 155 כפר סבא

קומבינציה – הריסה ובנייה
יזם: מיתר גלובלבע"מ
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע 2020
מספר דירות חדשות: 18
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

ויצמן 155 כפר סבא
בודק...