ה' באייר 9 הרצליה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: החברה להתחדשות עירונית בע"מ
תחילת ביצוע: 2008
סיום ביצוע: 2009
מספר דירות קיימות: 16
מספר דירות נוספות: 6
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

ה' באייר 9 הרצליה
בודק...