השומר 8 גבעתיים

השומר 8 גבעתיים

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: אנגלאינווסט התחדשות עירונית בע"מ
תחילת ביצוע: 2015
סיום ביצוע: 2018
מספר דירות קיימות: 12
מספר דירות נוספות: 4
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

השומר 8 גבעתיים
בודק...