הר מירון 7 הרצליה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: ע.ט. החברה להתחדשות עירונית בישראל
תחילת ביצוע: דצמבר 2016
סיום ביצוע: 2019
מספר דירות קיימות: 16
מספר דירות נוספות: 10
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הר מירון 7 הרצליה
בודק...