הרב מיימון 6 הרצליה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: פז קבלנים ויזמות בנייה בע"מ
תחילת ביצוע: 2014
סיום ביצוע: 2018
מספר דירות קיימות: 16
מספר דירות נוספות: 11
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הרב מיימון 6 הרצליה
בודק...