הקוצר 8 רמת השרון

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: אורבן נדל"ן בע"מ
תחילת ביצוע: 2019
סיום ביצוע: 2021
מספר דירות קיימות: 9
מספר דירות נוספות: 8
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הקוצר 8 רמת השרון
בודק...