הפלמ"ח 23 הרצליה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: עגורן-דלרסיז בע"מ
תחילת ביצוע: 2017
סיום ביצוע: 2019
מספר דירות קיימות: 6
מספר דירות נוספות: 5
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הפלמ"ח 23 הרצליה
בודק...