העצמאות 48 הרצליה

תמ"א 38/2 הריסה ובניה
יזם: אופק החזקות
מספר דירות בעלים: 12

שלב: תכנון ובקשה להיתר

פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

העצמאות 48 הרצליה
בודק...