העמק 9-11 כפר סבא

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: אורבן נדל"ן
תחילת ביצוע: 2017
סיום ביצוע 2019
מספר דירות קיימות: 32
מספר דירות נוספות: 12
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

העמק 9-11 כפר סבא
בודק...