המעלות 12 רעננה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: י.ל מהנדס ניהול פיקוח ותיאום פרויקטים בע"מ.
תחילת ביצוע: 2015
סיום ביצוע: 2018
מספר דירות קיימות: 11
מספר דירות נוספות: 8
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

המעלות 12 רעננה
בודק...