הירדן 60 רמת גן

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: רשפה חברה לבניין בע"מ
תחילת ביצוע: 2013
סיום ביצוע: 2015
מספר דירות קיימות: 6
מספר דירות נוספות: 5
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הירדן 60 רמת גן
בודק...