הזמיר 2-18 קרית אונו

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: התחדשות אורבנית בע"מ
תחילת ביצוע: 2012
סיום ביצוע: 2018
מספר דירות קיימות בכל בניין: 16
מספר דירות נוספות בכל בניין: 6
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הזמיר 2-18 קרית אונו
בודק...