הזוהר 32 תל אביב

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: מרווה השקעות בע"מ
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע: 2020
מספר דירות קיימות: 16 + חנויות
מספר דירות נוספות: 4
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הזוהר 32 תל אביב
בודק...