ההסתדרות 6, הוד השרון

תמ"א 38/2 הריסה ובניה
יזם: קידר
מספר דירות בעלים: 13

שלב: תכנון ובקשה להיתר

פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

ההסתדרות 6 הוד השרון
בודק...