הדר 21 הרצליה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: החברה לחיזוק מבנים בישראל בע"מ
תחילת ביצוע: 2015
סיום ביצוע: 2018
מספר דירות קיימות: 9
מספר דירות נוספות: 8
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הדר 21 הרצליה
בודק...