הגדוד העברי 8-10 רעננה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: החברה לחיזוק מבנים בישראל בע"מ
תחילת ביצוע: 2016
סיום ביצוע: 2018
מספר דירות קיימות: 24
מספר דירות נוספות: 14
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הגדוד העברי 8-10 רעננה
בודק...