הבנים 4 כפר סבא

תמ"א חיזוק ותוספות

יזם: קידר מבנים בע"מ

תחילת ביצוע: 2018

סיום ביצוע 2020

מספר דירות קיימות: 12

מספר דירות נוספות: 10

פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הבנים 4 כפר סבא
בודק...