הבילויים 37 רמת גן

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: קורן שרעבי בנייה והשקעות בע"מ
תחילת ביצועה2018
סיום ביצוע: 2020
מספר דירות קיימות: 96
מספר דירות נוספות: 60
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

הבילויים 37 רמת גן
בודק...