האהבה 27 הוד השרון Copy

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: אנגלאינווסט התחדשות עירונית בע"מ
תחילת ביצוע: 2012
סיום ביצוע: 2014
מספר דירות קיימות: 16
מספר דירות נוספות: 6
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

האהבה 27 הוד השרון
בודק...