האגדה 5 רמת גן

תמ"א 2 הריסה ובניה
יזם: קרן בית וגג
תחילת ביצוע: 2015
סיום ביצוע: 2018
מספר דירות קיימות: 8
סה"כ דירות חדשות: 27
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

האגדה 5 רמת גן
בודק...