דה-האז 26 תל אביב

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: S.O.K יזמות (1995) בע"מ
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע: 2020
מספר דירות קיימות: 18
מספר דירות נוספות: 9
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

דה האז 26 תל אביב
בודק...