גרשום 11 רמת גן

תמ"א הריסה ובניה מחדש 38/2
יזם: אדירים בניין והשקעות בע"מ
תחילת ביצוע: 2019
סיום ביצוע: 2022
מספר דירות קיימות: 12
מספר דירות נוספות: 26
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

גרשום 11 רמת גן
בודק...