גוש עציון 12 גבעת שמואל

תמא חיזוק ותוספות
היזם: אדמה ובניין אלעד 38 בע"מ
תחילת ביצוע: 2019
סיום ביצוע: 2022
מספר דירות קיימות: 16
מספר דירות נוספות: 10
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

גוש עציון 12 גבעת שמואל
בודק...