גורדון 30 תל אביב

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: רייק גרופ בע"מ
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע: 2020
מספר דירות קיימות: 19
מספר דירות נוספות: 5
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

גורדון 30 תל אביב
בודק...