גולומב 34 כפר סבא

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: נכסי משה אליהו ובניו בע"מ
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע 2020
מספר דירות קיימות: 16
מספר דירות נוספות: 10
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

גולומב 34 כפר סבא
בודק...