בר אילן 59-61 בת ים

תמא חיזוק ותוספות
יזם: י.ח. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ
תחילת ביצוע: 2015
סיום ביצוע: 2018
מספר דירות קיימות: 24
מספר דירות נוספות: 18
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

בר אילן 59-61 בת ים
בודק...