בני בנימין 22 הרצליה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: ח.ג.ו. אגם בע"מ
תחילת ביצוע: 2019
סיום ביצוע: 2022
מספר דירות קיימות: 15
מספר דירות נוספות: 14
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

בני בנימין 22 הרצליה
בודק...