בן יהודה 47 פתח תקוה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: יסודות ב.ל.ב בע"מ
תחילת ביצוע: 2015
סיום ביצוע: 2016
מספר דירות קיימות: 9
מספר דירות נוספות: 8
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

בן יהודה 47 פתח תקוה
בודק...