אנה פרנק 8 רמת גן

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: אנגלאינווסט התחדשות עירונית בע"מ
תחילת ביצוע: 2016
סיום ביצוע: 2019
מספר דירות קיימות: 28
מספר דירות נוספות: 9
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

אנה פרנק 8 רמת גן
בודק...