אלי כהן 24 הרצליה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: בוני עיר בישראל בע"מ
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע: 2020
מספר דירות קיימות: 6
מספר דירות נוספות: 5
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

אלי כהן 24 הרצליה
בודק...