אייבשיץ 6 תל אביב

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: אקוסיטי אס. אל. יזמות ובניה בע"מ
תחילת ביצוע: 2014
סיום ביצוע: 2016
מספר דירות קיימות: 15
מספר דירות נוספות: 3
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

אייבשיץ 6 תל אביב
בודק...