אחוזה 50-52 רעננה

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: מיבנה פ.א. תמ"א 38 בע"מ
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע: 2020
מספר דירות קיימות: 18
מספר דירות נוספות: 23
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

אחוזה 50-52 רעננה
בודק...