אבנר 5 רמת גן

תמ"א חיזוק ותוספות
יזם: פרידמן חכשורי בע"מ
תחילת ביצוע: 2018
סיום ביצוע: 2020
מספר דירות קיימות: 6
מספר דירות נוספות: 3
פיקוח ולווי דיירים: רוש בריא 38 בע"מ

אבנר 5 רמת גן
בודק...